HGR Beleid - Terme en voorwaardes

HGR INDUSTRIAL surplus, INC. Webwerf te gebruik OOREENKOMS

Hierdie webwerf Gebruik ooreenkoms ( "Ooreenkoms") is tussen u ( "Gebruiker") en HGR INDUSTRIAL surplus, INC. ( "Maatskappy"). Met inagneming van die reg op toegang tot en gebruik die Maatskappy se webwerf www.hgrinc.com ( "Webwerf"), en die wat op die webwerf inligting, gebruiker stem in om die uiteengesit in hierdie ooreenkoms bepalings en voorwaardes van gebruik. Hierdie ooreenkoms is van toepassing op die produkte, die dienste, en inligting op die oomblik wat aangebied word deur Maatskappy en enige produkte, dienste, inligting, of produkte wat die maatskappy kan kies om aan te bied in die toekoms (tensy anders vermeld).

Ons verkoop nie, leen, of enige persoonlike inligting oor jou huur aan enige derde party buite die maatskappy, sy affiliasies, filiale, gemagtigde agente, bedryfsmaatskappye, en ander verwante entiteite. Ons inligting aan derde partye bekend te maak net vir dit wat redelik nodig is om ons in staat stel om ons dienste uit te voer en te lewer inligting, goedere, en dienste vir jou.

 1. 1. Beheer Oor Webwerf maatskappy se.
  1. (A) Maatskappy het die reg, maar nie die verpligting, om die gebruik van die webwerf en sy inhoud te monitor, en, behalwe as anders bepaal kragtens artikel 3, privaatheid, mag vrylik gebruik en enige inligting en materiaal bekend te maak wat van die gebruiker of ingesamel deur middel van die gebruik van die webwerf Gebruikers vir enige wettige rede of doel. Maatskappy behou die reg voor om te alle tye tot enige inligting wat nodig is om een ​​of ander wet, regulasie, of die regering versoek te voldoen openbaar.
  2. (B) Maatskappy behou die reg voor, in sy uitsluitlike diskresie, te verander, aan te pas, voeg of te verwyder enige gedeelte van hierdie ooreenkoms, in die geheel of gedeeltelik, te eniger tyd. Kennisgewing van veranderings in die ooreenkoms sal op die webwerf. Wysigings aan die ooreenkoms van krag sal wees onmiddellik na wat gepos word aan die webwerf, en voortgesette gebruik van die webwerf Gebruiker se aanvaarding Gebruikers daarvan.
  3. (C) Maatskappy kan verander, op te skort of te staak enige aspek van die webwerf te eniger tyd, insluitend, maar nie beperk tot, inhoud, dienste, produkte aangebied, databasis, ure van beskikbaarheid, en toerusting wat nodig is vir toegang of gebruik. Maatskappy kan ook beperkings op sekere funksies en dienste op te lê of Gebruikers toegang tot dele van of al die Webwerf sonder kennisgewing of aanspreeklikheid beperk.
 2. 2. Intellektuele eiendom.
  1. (A) Die webwerf word beskerm deur kopiereg onder die Verenigde State kopiereg, internasionale konvensies, en ander kopiereg. Die logo, slagspreuke, en ander kenmerkende ontwerpe is die eiendom van Maatskappy of sy lisensiehouers en word beskerm deur die staat, nasionale en internasionale wette van handelsmerk, handel rok, en onregverdige mededinging. Al die materiaal vervat in die webwerf (die "inhoud") word beskerm deur kopiereg en besit of beheer word deur Maatskappy of die party genoem as die verskaffer daarvan.
  2. (B) Kopiëring, anders reproduseer, of berging van enige inhoud vir ander doeleindes as persoonlike, nie-kommersiële gebruik Gebruiker se gebruik word uitdruklik sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Maatskappy of die outeursreghouer geïdentifiseer in die inhoud se kopieregkennisgewing verbied.
 3. 3. Privaatheid.

  Gebruik van die webwerf is onderhewig aan die bepalings van die Privaatheidsbeleid hierin opgeneem deur verwysing. Klik asseblief hier om oop te maak die Privaatheidsbeleid in 'n nuwe venster.

 4. 4. Verbonde gebruiker.
  1. (A) Gebruiker verteenwoordig, lasbriewe en verbonde wat Gebruiker nie sal oplaai, pos of stuur na of versprei of andersins publiseer deur die webwerf enige materiaal wat: beperk of inhibeer enige ander gebruiker van die gebruik en genot van die webwerf, is onwettige, dreigende, intimiderend , beledigende, lasterlike, afbrekende, onwelvoeglike, vulgêr, offensief, pornografiese, onheilige, seksueel eksplisiete, indringende van ander se privaatheid, haatlike, onrechtmatig of onsedelike, vorm of gedrag wat 'n kriminele oortreding sou uitmaak moedig, aanleiding gee tot siviele aanspreeklikheid of andersins in stryd met enige plaaslike, staats-nasionale of internasionale wet oortree, plagiaat pleeg, of inbreuk maak op die regte van derde partye, insluitend, maar nie beperk tot, kopiereg, handelsmerk, patent, die reg op privaatheid of publisiteit of enige ander eiendom, bevat geen virusse, Trojaanse perde, wurms, tyd bomme, cancel of ander skadelike komponente wat bedoel is om skade, nadelig inmeng met, stilletjies onderskep of te onteien enige stelsel, data of persoonlike inligting bevat enige inligting, sagteware of ander materiaal van 'n kommersiële aard, bevat advertensies van enige aard, vorm of bevat vals of misleidend aanduidings van oorsprong of state van die feit, of sou minderjariges op enige wyse benadeel.
  2. (b) Die gebruiker belowe verder om geen apparaat, sagteware of roetine te gebruik om die webwerf of enige besigheid wat op die webwerf bedryf word, te bemoei of te probeer inmeng nie. Die gebruiker mag nie stappe doen wat 'n onredelike of buitensporige groot las op die webwerf se infrastruktuur oplê nie. Gebruikers mag nie op die webwerf skakel op enige manier wat die tuisblad van die maatskappy kan omseil nie. Gebruikers mag nie die webwerf of enige gedeelte daarvan "raam" nie.
  3. (C) Gebruikers magtig Company om Gebruikers kredietkaart of debietorder uit bankrekening Gebruikers vir die betaling van items gekoop deur die webwerf Maatskappy se koste deur magtig ons (Maatskappy) om jou (Gebruiker se) kredietkaart of debietkaart jou bankrekening, geen bykomende kennis of toestemming word vereis voordat Company faktureer die kredietkaart of debietkaart die bankrekening vir alle bedrae verskuldig aan Maatskappy vir enige rede. Maatskappy kan laat betalings, gedeeltelike betalings of enige gemerk as "betaling in volle" of as 'n skikking van 'n geskil sonder dat enige van ons regte ingevolge hierdie ooreenkoms betalings te aanvaar. Gebruikers onderneem om die koste en fooie betaal ons aangaan om 'n onbetaalde balans te samel van jou
 5. 5. Erkennings gebruiker.
  1. (A) gebruiker erken dat enige en alle deur gebruiker in die loop van die gebruik van die webwerf inligting kan gebruik word deur Maatskappy vir enige wettige doel, onderworpe aan privaatheid die maatskappy se beleid.
  2. (B) Gebruikers erken dat, behalwe as anders vermeld, die produkte of dienste verkoop deur middel van of geadverteer in die webwerf verkoop "AS IS" sonder enige waarborge van enige aard.
  3. (c) Die gebruiker erken dat uitsendings na en van hierdie webwerf deur derde partye gelees of onderskep kan word. Die gebruiker erken dat enige vertroue op enige opinie, advies, verklaring, memorandum, inligting of enige ander materiaal op die webwerf of enige van sy skakels op eie gebruiker is. Die gebruiker is verantwoordelik vir alle gelde, belastings en uitgawes wat deur die gebruik van hierdie webwerf of as gevolg van die aankoop van produkte / dienste daarbinne aangegaan kan word.
  4. (D) gebruiker erken dat Company poog nie om te hersien, te wysig, te verander, te reguleer of die inhoud van enige webwerwe wat verband hou met die webwerf en daardie maatskappy sal nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir die akkuraatheid, wettigheid, ordentlikheid of kopiereg gehou word beheer en handelsmerk nakoming van 'n derde party webwerf.
 6. 6. Disclaimers.

  Die maatskappy verteenwoordig of onderskryf nie die akkuraatheid of betroubaarheid van enige advies, opinie of ander inligting wat via die webwerf vertoon of versprei word nie. Gebruiker van die webwerf en die produkte en / of dienste wat die maatskappy aanbied, kan die gebruiker ook toegang hê tot derde partye en ander webwerwe. Toegang tot sulke partye en webwerwe is nie 'n bekragtiging deur die maatskappy of enige van sy filiale of geaffilieerdes van derde partye, of die bronne, produkte of dienste wat deur hulle aangebied word nie. Die maatskappy gee geen waarborge of waarborge van enige aard aan sodanige derde partye of hul produkte of dienste, of enige inligting wat op die internet gevind word waarop die gebruiker toegang tot die webwerf kan verkry nie.

 7. 7. Vrywaring van waarborg.

  Hierdie webwerf is "soos dit is." Gebruiker besef EN UITDRUKLIK dit eens dat die gebruik van die webwerf en al sy inhoud word by 'n gebruiker se eie RISICO dat enige materiaal en / of data afgelaai of ANDERS verkry deur die gebruik van die webwerf is by 'n gebruiker se Eie diskresie EN RISIKO EN WAT gebruiker self verantwoordelik vir enige skade aan GEBRUIKER se rekenaarstelsel of verlies van data wat uit die DOWNLOAD van sodanige materiaal EN / OF data. Behalwe soos uitdruklik uiteengesit in hierdie ooreenkoms of andersins op die webwerf, die maatskappy afstand van alle waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer, insluitend sonder beperking enige waarborge van verhandelbaarheid, GESKIKTHEID VIR 'N spesifieke doel of nie-inbreukmaking en dit maak geen waarborg of voorstelling met betrekking tot die produkte, dienste of inligting wat van die gebruik van die webwerf kan word, oor die akkuraatheid of betroubaarheid van enige inligting verkry deur die webwerf met betrekking goedere of dienste wat OR verkry deur die webwerf met betrekking tot enige TRANSAKSIES AANGEGAAN DEUR die webtuiste of dat die webwerf SAL vereistes van die gebruiker se behoeftes te voorsien, WEES ononderbroke, tydig, VEILIG of foutloos.

  Maatskappy is nie aanspreeklik vir enige lasterlike, beledigende, onwettig, ONREGMATIGE of in stryd GEDRAG van enige gebruiker. INDIEN u ontevrede is met die webtuiste of met een van GEBRUIKSVOORWAARDES maatskappy se, u enigste uitweg en regstelling gebruik van die werf beëindig.
  ADVIES OF INLIGTING VERKRY deur 'n gebruiker, hetsy mondeling of skriftelik, van die webwerf of 'n diens wat aangebied OP DIE WEBWERF SAL ENIGE WAARBORG VAN ENIGE AARD skep nie, tensy daar uitdruklik anders vermeld in hierdie OOREENKOMS.

 8. 8. Beperking van aanspreeklikheid.

  Die maatskappy sal nie aanspreeklik wees vir enige indirekte, INSIDENTELE, SPESIALE, gevolglike of bestraffende skade van enige aard wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om die webwerf te gebruik, as gevolg van enige inligting, goedere of dienste wat OF VERKRY of boodskappe ontvang of TRANSAKSIES AANGEGAAN deur die webwerf, as gevolg van verlies van ongemagtigde toegang tot of verandering van OVERDRACHTEN OF DATA 'n gebruiker se OF vir die koste van die verkryging van PLAASVERVANGER goedere en dienste, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT skadevergoeding vir verlies van winste, gebruik, data of ander ontasbare bates, al is die maatskappy het OOR DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADE. In geen geval sal SKADE OORSKRY bedrae INDIEN ENIGE, BETAAL DEUR GEBRUIKERS tot maatskappy.

 9. 9. Skadeloosstelling.

  Die gebruiker stem in om die maatskappy, sy filiale, beamptes, direkteure, werknemers, konsultante en agente skadeloos te stel, te verdedig en onskadelik te hou vir enige eise, aanspreeklikheid, skadevergoeding en / of koste (insluitend, maar nie beperk tot, prokureurs) fooie) wat spruit uit die gebruik van die gebruiker van die webwerf, die gebruiker se oortreding van die bepalings van die ooreenkoms of die inbreukmaking van die gebruiker, of die oortreding deur enige ander gebruiker van enige intellektuele eiendom of ander reg van enige persoon of entiteit. Die bepalings van hierdie ooreenkoms sal voortduur tot voordeel van die maatskappy se opvolgers, toewysers en lisensiehouers. Gebruikersverbond om ten volle saam te werk ter verdediging van enige eis. Die maatskappy behou die reg voor om op eie koste die uitsluitlike verdediging en beheer van enige aangeleentheid te aanvaar wat andersins onder skadeloosstelling deur die gebruiker onderworpe is, en die gebruiker sal in geen geval enige saak regverdig sonder die skriftelike toestemming van die maatskappy nie.

 10. 10. Kennisgewings.

  Behalwe soos uitdruklik anders vermeld, sal enige kennisgewings per e-pos aan help@hgrinc.com (in die geval van die onderneming) of aan die e-posadres wat die gebruiker aan die maatskappy verskaf het tydens die gebruik van die webwerf (in die geval van gebruiker) , of so 'n ander adres as wat een van die partye mag spesifiseer. Kennisgewing word geag 24 uur nadat die e-pos gestuur is, tensy die versendende party in kennis gestel word dat die e-posadres ongeldig is.

 11. 11. Termyn; Beëindiging.

  Die termyn van hierdie ooreenkoms sal begin sodra die gebruiker die webwerf vir die eerste keer besoek en van toepassing is op al die daaropvolgende besoeke van die gebruiker. Die maatskappy kan, met of sonder oorsaak, hierdie ooreenkoms onmiddellik beëindig en toegang tot die gebruiker tot die webwerf weier. Sonder die voorafgaande te beperk, het die maatskappy die reg om die gebruiker se reg om toegang tot die webwerf te beëindig onmiddellik te beëindig indien die gebruiker hierdie ooreenkoms oortree of die maatskappy, volgens sy eie diskresie, onaanvaarbaar ag. As hierdie ooreenkoms beëindig word. Die gebruiker sal nie meer toegang hê tot die inhoud van die webwerf nie, indien dit beëindig word. die beperkings wat die gebruiker oplê ten opsigte van materiaal wat afgelaai is. gekopieër of andersins gereproduseer vanaf die webwerf. die vrywaring en beperkings van aanspreeklikhede en skadeloosstelling in hierdie ooreenkoms uiteengesit, sal oorleef.

 12. 12. Oortreding.

  Enige oortreding van die bepalings van hierdie ooreenkoms is 'n oortreding. Die maatskappy kan onmiddellik 'n waarskuwing uitreik. tydelik skors. die regte van die gebruiker om toegang tot die webwerf te beëindig of te beëindig onbepaald indien die gebruiker hierdie ooreenkoms oortree of as die maatskappy nie die inligting wat die gebruiker verskaf het, kan verifieer of verifieer nie. Die maatskappy se versuim om op te tree ten opsigte van 'n oortreding deur Gebruiker of ander, vorm nie 'n afstanddoening van die reg van die maatskappy om op te tree ten opsigte van daaropvolgende of soortgelyke oortredings nie. Sonder die beperking van enige ander regte het die maatskappy. Die gebruiker verstaan ​​en erken die onderneming. na goeddunke. mag wettige en / of billike regshulp teen Gebruiker nastreef indien Gebruiker hierdie Ooreenkoms oortree of dreig.

 13. 13. WETGEWING en geskilbeslegting.

  Hierdie ooreenkoms word beheer deur en vertolk in ooreenstemming met die wette van die staat Ohio. sonder inagneming van wetskonflik. Alleenstaande en eksklusiewe jurisdiksie vir enige aksie of proses wat voortspruit uit of verband hou met die Gebruikersooreenkoms, is by die staatshowe in Cuyahoga County. Ohio. of in die federale distrikshof vir die Noordelike distrik Ohio. Gebruiker en maatskappy is dit eens dat enige aksie of proses wat voortspruit uit of verband hou met die Gebruikersooreenkoms onderworpe is aan bemiddeling tussen die partye as 'n vorm van alternatiewe geskilbeslegting.

 14. 14. Ouderdom en verantwoordelikheid.

  As jy hierdie webwerf gebruik. jy is verantwoordelik vir die handhawing van die vertroulikheid van inligting oor jou rekening en jou wagwoord. Jy stem saam om verantwoordelikheid vir alle aktiwiteite wat mag plaasvind onder jou rekening te aanvaar. Jy verklaar dat jy oor agtien (18) jaar oud en bindende wetlike verpligtinge vir enige aanspreeklikheid wat jy kan aangaan as gevolg van die gebruik van hierdie webwerf te skep. Jy verstaan ​​dat jy finansieel verantwoordelik vir alle gebruike van hierdie werf deur jou en diegene wat met behulp van jou inskrywing inligting.

 15. 15. Skeibaarheid.

  Hierdie terme en voorwaardes sal skeibaar geag word. In die geval dat enige bepaling bepaal onafdwingbaar of ongeldig geag word. sodanige bepaling nietemin afgedwing tot die volste mate toegelaat deur die toepaslike. en sodanige bepaling nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings.

 16. 16. Tipografiese foute en Gekanselleerde Transaksies.

  In die geval dat 'n produk of diens verkeerdelik gelys op 'n verkeerde prys. Maatskappy behou die reg om te kanselleer of weier enige bevel vir die wat aan die verkeerde prys produk of diens. Maatskappy behou die reg om te weier of enige bestellings te kanselleer, ongeag of die orde is bevestig. As Gebruikers kredietkaart is reeds aangekla vir die aankoop wanneer die bestelling gekanselleer deur Company. Maatskappy sal 'n krediet op jou kredietkaart uit te reik in die bedrag van die deur Gebruiker betaal om maatskappy prys.

 17. 17. Koste en prokureur se fooie.

  In enige wettige of billike geskil tussen die maatskappy en die gebruiker. As die maatskappy 'n heersende party in daardie eis is. Die maatskappy sal daarop geregtig wees om te verhaal en die gebruiker stem in om die maatskappy te betaal, alle redelike en noodsaaklike koste van die prokureur wat aangegaan is en die koste van die saak. Benewens enige ander regshulp, by wet of in ekwiteit waarop sulke partye geregtig kan wees.

 18. 18. Stuur Politiek.
  1. (a) Vrag- en UPS-grondslag vir gewone vervoerder minder as vragmotors (LTL): HGR bied u 'n mededingende verskepingskoers deur ons logistieke span. Alle verskepings sal vooraf betaal word op HGR se rekening.
   Sien die hanteringsbeleid hieronder vir koste per hanteringskoste wat verband hou met LTL-versendings.
  2. (b) Kliënt-afhaal: HGR sal gratis items op u voertuig laai (tensy anders vermeld), maar help nie om die items te omhels of te beveilig nie.
  3. (c) Truckload en Partial Truckload: HGR kan u help met die opstel van vragmotors of gedeeltelike vragmotorbelastings (platbed, stapdek, dubbelval, ens.). Ons bied u 'n mededingende koers aan wat slegs geldig is as u dit vooraf betaal. As u 'n rekening by 'n diensverskaffer het en dit wil gebruik, kan ons vragversameling stuur via die diensverskaffer van u keuse. HGR laai gratis, (tensy anders vermeld), maar help nie om die items te snap of te beveilig nie.
  4. (d) Houer: Internasionale verskepings, hetsy voorafbetaal of versamel, sal 'n $ 200-houer laaigeld geassesseer word wat bestaan ​​uit die blokkeer en spanning van die items.
  5. (e) Internasionale bestellings is onderhewig aan pligte, belasting en / of ander invoerfooie. Daarbenewens betaal HGR 'n uitvoerdiensgeld gelyk aan 5% (minimum van $ 25) van die itemverkoopprys. Die kliënt is uitsluitlik verantwoordelik vir hierdie fooie, dokumente en vervoer indien dit by 'n doeanekantoor in die land van bestemming gehou word. As u vrae het oor internasionale gestuur logistiek, kontak ons ​​asseblief voor aankoop.
  6. (f) Die Amerikaanse regering reguleer uitvoere van Amerikaanse produkte, tegnologie en sagteware, insluitende die beweging van Amerikaanse oorsprongskommoditeite tussen die buiteland. Kontroles word gebruik om die uitvoer en heruitvoer van dubbele gebruik items te reguleer; items wat beide 'n burgerlike as militêre aansoek het. Hierdie beheermaatreëls is in plek om die verspreiding van voorwerpe vir dubbele gebruik te voorkom wat die nasionale veiligheid in gevaar kan stel. Sekere HGR produkte kan streng beheer word om te verhoed dat diegene wat belangstel in die verspreiding van massavernietigingswapens of terreurondersteunende entiteite versprei. Strawwe vir oortredings van Amerikaanse wette en regulasies vir uitvoerbeheer kan deur die wet opgelê word. Omlegging van enige produkte wat strydig is met die Verenigde State se wet is verbied.
 19. 19. Hantering Beleid.

  HGR hef 'n minimum $ 29.99-hanteringsfooi vir alle items wat voorberei moet word vir 'n gemeenskaplike verskaffer LTL-versending. Hierdie hanteringskoste is vir die slip, rekwrap, en die item aan die slip vas. Hierdie hanteringsfooi is skidbasis gebaseer op $ 29.99 per skyfie, met die skid 40 "x 48". Skys oormaat sal onderworpe wees aan 'n bykomende koste. UPS- of bokshanteringsfooie begin by $ 4.99. Vra asseblief jou gunsteling verteenwoordiger vir spesifieke hanteringskoerse.

 20. 20. Stoor beleid.

  Tensy voorafgaande reëlings skriftelik goedgekeur is, moet alle items binne vyf en veertig (45) dae van ontvangs verwyder of versend word. Items wat buite die 45-dae oorgebly het, sal onderhewig wees aan bergingsfooie wat op die ses-en-sestigste (46ste) dag van ontvangs begin. Die minimum stoorgeld is vyf-en-twintig dollar US-geldeenheid ($ 25.00) per maand, per 40 "x 48" -skuiwe. Bergingskoste is verskuldig op die eerste (1st) van die maand met 'n 5 dag grasietydperk. As stoorgeld nie deur die sesde betaal word nie (6th) Dag van die maand, sal items oorweeg word, en die kliënt verbeur die regte op die item of items. Daar sal geen uitsonderings wees nie.

 21. 21. Betalingsmetodes.

  HGR aanvaar kontant, tjeks, elektroniese tjeks (binnelandse Amerikaanse banke), en oordragte. (Vanaf Januarie 1, 2019) HGR stel 'n toeslag van 2% vir Visa, MasterCard en Discover, wat nie groter is as ons koste van aanvaarding nie. HGR aanvaar Paypal nie meer as betaalmiddel vir nie-eBay-transaksies. Alle betalings moet gemaak word in Amerikaanse dollars.

 22. 22. Diverse.

  Hierdie ooreenkoms vorm die volledige begrip tussen die gebruiker en die gebruiker van die gebruiker van die webwerf. Enige eisoorsaak wat die gebruiker van die webwerf mag hê, moet binne een (I) jaar nadat die eis of eisoorsaak ontstaan ​​het, begin word. Die opskrifte in hierdie ooreenkoms is slegs vir verwysingsdoeleindes en omskryf, beperk, interpreteer of beskryf die omvang of omvang van sodanige afdeling geensins nie. Gebruiker mag nie hierdie ooreenkoms toewys nie.

Kontak (Naam van Verteenwoordiger)
Jou naam*
Jou eposadres*
Bevestig U E-Posadres*
Jou telefoonnommer
Maatskappynaam
Item nommer
Jou boodskap*
[Recaptcha]

Kontak (Naam van Verteenwoordiger)
Jou naam*
Jou eposadres*
Bevestig U E-Posadres*
Jou telefoonnommer
Maatskappynaam
Item nommer
Jou boodskap*
[Recaptcha]